Náš příběh I Our story

Ahoj,

jsem Kristy a na jaře roku 2022 jsem založila projekt Pod hvězdami. Myšlenka projektu vznikla již v květnu roku 2019, a to na mé narozeniny, kdy jsem dostala velice netradiční dárek – překvapení v podobě útulného posezení v brněnských Lužánkách spojené s degustací portských vín.

Ten nápad byl dokonalý a já neměla slov. Kolemjdoucí si dokonce mysleli, že se jedná o zásnuby. Po pár letech jsem se vrátila zpět k tomuto zážitku a rozhodla se podobné momenty tvořit pro ostatní, aby tyto okamžiky mohli prožít také, a to zcela bez starostí.

Není nic hezčího než vidět radost a nadšení v očích partnerek, partnerů, kamarádek a kamarádů, kteří jsou těmito momenty ohromeni stejně jako byla tehdy já.

Ráda vykouzlím podobný zážitek a nezapomenutelnou vzpomínku i Vám a Vašim nejbližším.

K.


Hello,

I’m Kristy and in the spring of 2022 I founded the project Pod hvězdami. The idea of ​​the project arose already in May 2019, on my birthday, when I received a very unusual gift – a surprise in the form of a cozy seating in Lužánky in Brno combined with a port wine tasting.

The idea was perfect and I was speechless. Passers-by even thought it was an engagement. After a few years, I came back to this experience and decided to create similar moments for others, so that they can also experience these moments, completely without worries.

There is nothing nicer than seeing the joy and enthusiasm in the eyes of partners, friends, and friends who are as amazed by these moments as I was then. I will be happy to conjure up a similar experience and an unforgettable memory for you and your beloved ones.

K.