Pro firmy / Companies

Plánujete teambuilding nebo chcete uspořádat netradiční firemní akci a nechce se Vám už zase na bowling, lasergame či na večeři do místního podniku? Pak jste tu správně!

Co byste řekli na uspořádání netradičního teambuildingu v Brně dobrým občerstvením, připraveným pro celý Váš tým zcela bez starostí nebo rovnou na jižní Moravě, s procházkou mezi vinohrady či na místní rozhledny s cílem najít piknik s výhledem na Pálavu?

To vše pro Vás dokážeme zařídit. Stačí, když se nám ozvete na e-mail podhvezdamibrno@gmail a na všem ostatním se již dohodneme.

Základní informace o tom, jak to funguje naleznete níže:Co děláme?

Připravíme pro Vás teambuilding s jasným cílem – soukromým piknikem kdekoliv na jižní Moravě na míru Vašemu týmu.

Mrkněte do naší galerie realizovaných pikniků a posezení a nechejte se unést svou fantazií při realizaci toho svého.


Proč využít našich služeb?

Soukromý piknik nebo posezení Vám pro Váš tým připravíme:

kdekoliv v Brně či na jižní Moravě (po dohodě i dál)

na míru Vašim představám (v rámci občerstvení, výzdoby, lokace)

naprosto bez starostí – o všechno se totiž postaráme my.


Jak funguje realizace našich pikniků?

Stačí si rezervovat piknik pro Váš tým. Základní balíček následně lze upravit dle Vašich přání.

K pikniku je účtována vratná kauce podle počtu osob za účelem pojištění případného zničení našeho vybavení.

Úprava balíčku na míru:

Základní balíček je možné dle dohody upravit na míru zejména v rámci:

občerstvení

(např. mísa ovoce/sýrů, malé slané/sladké občerstvení či dovoz objednaného jídla z lokálního podniku aj.)

místa konání

(doprava a příprava posezení ve vzdálenějších oblastech/v obtížně dostupné lokaci)

výzdoby

(např. balónky, girlandy, větší květina, speciální dárek aj.)

Jakékoliv úpravy posezení na míru jsou možné za příplatek, který bude odpovídat Vašim požadavkům.

Více informací o tom, jak fungují úprava balíčku najdete zde.


Chci rezervovat firemní piknik.


Jak probíhá rezervace?

1) V rezervačním formuláři nám upřesněte datum, počet osob a preferovanou lokaci nejpozději 10 dní předem (v případě pikniku do 20 lidí) a 15 dní (v případě pikniku do 50 lidí). S lokací Vám případně rádi poradíme.

2) Pokud chcete využít některých služeb na míru, uveďte o jaké služby navíc máte zájem (občerstvení, dekorace apod.).

3) Do 3 dnů od Vaší rezervace se spojíme a doladíme finální závaznou objednávku, kterou Vám zašleme. Ta musí být uhrazena nejpozději 8 dní před konáním posezení, jinak bude zrušena.

4) O zbytek už se postaráme a Vy si můžete užít svůj zážitek bez starostí.


Co když v den konání posezení nebude hezké počasí?

Bohužel toto riziko zde je a nikdo z nás ovlivnit počasí neumí. Je pro nás však prioritou, abyste si odnesli co nejhezčí zážitek.

Proto v rámci realizaci pikniků pro firmy poskytujeme možnost pojištění ve výši 3.500,- Kč pro případ deště. V případě deště bychom Vám následně zprostředkovali alternativní program, a to posezení ve vinném sklípku u jednoho z místních vinařů, kde bychom Vám přesunuli také veškeré objednané občerstvení.

Mimo pojištění je možné posezení přesunout na jiný den, je-li z dlouhodobé předpovědi alespoň 2 dny před konáním posezení zjevné, že bude pršet. Změní-li se ale počasí náhodile až v den konání posezení, není možné posezení zrušit. Je však možné ho uspořádat na náhradním místě (ve vnitřním prostoru či alespoň pod střechou/přístřeškem), a proto je vhodné mít i takové místo pro jistotu v záloze.


Vaše ověřené recenze:


Are you planning a teambuilding or do you want to organize any unconventional company event and you don´t want to go bowling, laser game or have a dinner at a local restaurant again?

Then you are at the right place!

What would you say about the realization of an unconventional team building in South Moravia, with a walk between the vineyards or to the local lookouts with the aim of finding a picnic with a view of Pálava and good refreshments prepared for your whole team without any worries?

We can arrange all of this for you. All you have to do is contact us at podhvezdamibrno@gmail and we will agree on everything else.

You can find the basic information on how it works below:


What are we doing?

We will prepare a team building for you with a clear goal – a private picnic anywhere in South Moravia tailored to your preferences.

Take a look at our gallery of realized picnics and seatings and let your imagination take you to the realization of your own.


Why to use our services?

We will prepare private picnic or seating:

anywhere in south Moravia (further by agreement)

tailored to your ideas (within refreshments, decoration, location)

absolutely worry-free – we will manage everything.


How it works?

Just book a picnic for your team. The basic package can then be modified according to your wishes.

Packages:


A refundable deposit in amount of 1.500,- Kč is charged according to the number of persons in order to insure the possible destruction of our equipment.

Package modifications as you wish:

Each package can be edited according to our agreement, especially within the:

food

(e.g. a fruit/cheese bowl, a small salty/sweet snack or bringing meal from a local restaurant etc.)

location

transportation and preparation of seating in more remote areas/in a difficult-to-reach location

decoration

(např. balónky, girlandy, větší květina, speciální dárek aj.)

Any adjustments are at an additional cost which will correspond to your requirements.


You can find more information about how package modifications work here.


Want to book my seating.


How our reservation system works?

1) In the reservation form specify date, number of persons and preferred location no later than 10 days in advance (in case of picnic for 20 persons max) or 15 days in advance (in case of picnic for 21-50 persons). We will be happy to advise you about our tips of location if you would like to.

2) If you want to edit the package, tell us what additional service are you interested in.

3) Within 3 days of your reservation, we will contact you and finalize the final binding order, which we send to you after that. It must be paid no later than 8 days before the seating, otherwise it will be cancelled.

4) We will take care of the rest and you can enjoy your experience without worries.


What if it will rain on the day of the seating?

Unfortunately, this risk is here and none of us can influence the weather. However, it is a priority for us that you will get the best possible experience.

Therefore, for companies, we provide the option of insurance in the amount of 3.500,- Kč in case of rain. In the event of rain, we would subsequently provide you with an alternative program – seating in the wine cellar of one of the local winemakers, where we would also move all the ordered refreshments to you.

Also, without the insurance, it is possible to change the date of the seating to another day if it is clear from the long-term forecast at least 2 days before the seating that it will rain. However, if the weather changes during the day of the seating, it is not possible to cancel the seating. However, it is possible to organize it in a spare place (indoors or at least under a roof/shelter), and therefore it is advisable to have such a place in reserve as well.


Your verified reviews: